PENGUMUMAN


Sebutharga LPP (HQ) Bil. 44/2018

Kerja-Kerja Menaiktaraf Bangunan Pejabat Pertubuhan Peladang Putrajaya. Tarikh tutup : 22 November 2018 (Khamis)

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 43/2018

Perkhidmatan Peningkatan Dan Penambahbaikan Sistem Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian (PPHP) yang sedia ada di PPK Kuala Langat.Tarikh tutup : 22 November 2018 (Khamis)

TENDER LPP BIL.08/2018

TENDER LPP Bil.08/2018. Tarikh tutup : 21 November 2018 (Rabu).

PENGUMUMAN: Permohonan Kumpulanwang Pinjaman Pertubuhan Peladang (K3P)

Sila muat turun borang di menu Borang Permohonan.